75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Het geweten van NSB-burgemeester Hommo Jensema

Arnold Hommo Jensema werd in 1903 geboren in Stedum. Zijn vader was van 1914 tot 1932 burgemeester in hetzelfde dorp. Hommo was een rijke boer toen hij in 1942 burgemeester werd, de derde NSB-burgemeester van de provincie. Bij zijn aantreden zei hij in een toespraak: 'Toen ik naar dit ambt solliciteerde, was ik er mij van bewust, dat een eventueele benoeming een keerpunt in mijn leven zou zijn. Of dit keerpunt er een ten goede of ten kwade zal zijn, ligt in de schoot der toekomst verborgen.' Na een half jaar het ambt vervuld te hebben, trad hij echter af, waarschijnlijk omdat hij zich niet kon verenigen met de maatregelen tegen de bevolking, waar hij aan moest meewerken. Hij overleed op 19 juni 1945. Er zijn geruchten dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

Het geweten van NSB-burgemeester Hommo Jensema