Groninger IJkpunt 38: Afsluiting van de Lauwerszee

Van ongebreideld vooruitgangsdenken naar aandacht voor de natuur in het Waddengebied. In de jaren ‘50 en beginjaren ’60 zijn de toekomstverwachtingen op het gebied van de bevolkingsgroei en de economie hooggespannen en is alles gericht op vooruitgang. In de jaren ‘60 ontstaat een tegenbeweging die aandacht vraagt voor de natuur.

Groninger IJkpunt 38: Afsluiting van de Lauwerszee
Afsluiting Lauwerszee, 1969, foto KLM Aerocarto NV, Aviodrome luchtfoto's, Lelystad

In de jaren ‘50 en beginjaren ’60 zijn de toekomstverwachtingen op het gebied van de bevolkingsgroei en de economie hooggespannen en is alles gericht op vooruitgang. In de jaren ‘60 ontstaat een tegenbeweging die aandacht vraagt voor de natuur.

De vooruitgangsgedachte ligt - naast veiligheidsaspecten - nog ten grondslag aan de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Een Friese meerderheid is voor afsluiting en inpoldering. Op de dag dat de dijk dicht gaat loeien de scheepshoorns, en hangen in Zoutkamp de vlaggen halfstok vanwege de visserij. 

Uiteindelijk volgt meer aandacht voor Het Lauwersmeer als natuur- en recreatiegebied. In de laatste decennia van de vorige eeuw wordt de zeehond hèt aansprekende symbool van de Wadden. Hoe geliefd ze zijn, blijkt uit de grote publieksattractie gevormd door de zeehondencrèche te Pieterburen.