Macht & Pracht

1986

Groninger Boegbeeld 48: Ede Staal

Zanger

Het muzikale oeuvre van de in Warffum geboren ‘singer-songwriter’ (1941-1986) is door zijn vroege dood beperkt gebleven tot een tweetal langspeelplaten, waarvan de laatste postuum uitkomt. De periode dat hij actief is in de muziek beslaat slechts drie jaren. Toch is hij ongetwijfeld de succesvolste en bekendste vertegenwoordiger van het ‘Gronings Lied’ in de 20e eeuw. 

Zijn gesproken en gezongen teksten krijgen veel aandacht vanwege zijn karakteristieke stemgeluid, de gevoelige muziek, de herkenbaarheid en de grote variatie in onderwerpen. Opgevoed in een Nederlandssprekend onderwijzersgezin kiest hij aanvankelijk ook voor het onderwijs. De vele plaatsen waar hij onderricht geeft zijn talig aanwijsbaar in zijn muzikale werk. Het succes van zijn liedjes leidt tot een eigen column bij Radio Noord.

In zijn sterfplaats Delfzijl is op de dijk een monument voor hem opgericht. In Nieuw Statenzijl, waar Staal een tijdlang woonde, is bij de sluis een plaquette met zijn liedtekst over de plek aangebracht.