Groningen Stad , Macht & Pracht

1953

Groninger Boegbeeld 40: Frits Zernike

Schei- en natuurkundige

Het Zernikecomplex bij Paddepoel, nu campus voor de bètawetenschappen is naar hem vernoemd. De te Amsterdam geboren Zernike (1888-1966) studeert scheikunde aldaar en promoveert er cum laude in 1915, na al groot succes te hebben gehad met deelname aan wetenschappelijke prijsvragen. Hij is vooral geïnteresseerd in de theoretische en experimentele natuurkunde.

Na zijn promotie wordt hij te Groningen lector in de mathematische fysica en theoretische mechanica. Ligt aanvankelijk zijn belangstelling bij de statische fysica, na 1930 legt hij zich toe op de fysische optica.

Hij ontdekt de ‘fasecontrastmethode’ en ontwikkelt de fasecontrastmicroscoop, die hij na 1945 vervolmaakt. Voor die arbeid ontvangt hij in 1953 de Nobelprijs.