Macht & Pracht

1480 tot 1484

Groninger Boegbeeld 4: Rudolphus Agricola

Humanist, filosoof, classicus, literator en diplomaat  

Agricola (1444-1485), in gewoon Nederlands Roelof Huisman, is geboren in Baflo als zoon van de plaatselijke pastoor en latere abt van het klooster Selwerd.

Hij ontvangt een goede opleiding in Groningen, Erfurt, Keulen en Leuven en promoveert in Ferrara. Hij ontwikkelt zich tot een veelzijdig geleerde, diplomaat en humanist en voert een uitgebreide correspondentie met tal van machthebbers en geleerden in heel Europa, waaronder Erasmus. Daarnaast tekent hij, heeft hij belangstelling voor muziek en is betrokken bij de bouw van orgels.Tijdens zijn reizen bezoekt Agricola veel bibliotheken om handschriften te bestuderen. Ook neemt hij deel aan de zogenaamde Aduarder Kring (bijeenkomsten van humanistische geleerden in het klooster Aduard). 

Van 1480 tot 1484 is hij secretaris van de stad Groningen. In laatstgenoemd jaar kiest hij weer voor een geleerd leven, trekt Europa in, maar hij overlijdt reeds na een jaar in Heidelberg.