Groninger Boegbeeld 33: Aletta Jacobs

Arts, feministe

De uit een joods gezin te Sappemeer geboortige Aletta Henriëtte Jacobs (1854-1929) maakt zich al vroeg sterk voor het recht op hoger onderwijs voor vrouwen. Zij gaat als eerste Nederlandse vrouw officieus naar de HBS, haar zus Frederika zal de eerste officiële leerlinge van de HBS zijn. 

Jacobs heeft de primeur om in 1871 als eerste vrouwelijke student officieel aan een universiteit – die te Groningen – te worden ingeschreven. Daar voltooit zij acht jaar later tevens als eerste vrouw in Nederland haar medicijnenstudie met de doctorsgraad. Thorbecke had haar op zijn sterfbed toestemming gegeven voor het afleggen van examens.

Nadien verkrijgt zij internationale bekendheid als voorvechtster van de vrouwenrechten, in het bijzonder het vrouwenkiesrecht. Zij is in 1894 medeoprichtster en vanaf 1903 landelijk voorzitster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en ook lid van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht.