Macht & Pracht

1213 tot 1243

Groninger Boegbeeld 3: Emo en Menko

Abten en kroniekschrijvers 

De abten Emo (ca. 1175 - 1237) en Menko (1213 - na 1276) van het Premonstratenzer klooster Bloemhof in Wittewierum zijn vooral bekend geworden door de kroniek, die zij hebben geschreven. Deze kroniek is geen traditionele kloosterkroniek met alleen een chronologisch verhaal van de gebeurtenissen. Er komen ook autobiografische gegevens in voor en zelfbeschouwingen en overpeinzingen. Dit is vooral het geval in het eerste, door abt Emo geschreven deel.

Abt Emo is een geleerd man die in Oxford, Orléans en Parijs heeft gestudeerd. Hij wordt daarna pastoor in Huizinge. Vanaf 1213 is hij de eerste abt van het toen gestichte klooster Bloemhof. In de strijd tussen de stad Groningen en Fivelingo staat hij pal aan de kant van de Fivelgoërs.

Menko is vanaf 1243 de derde abt van het klooster. Hij bouwt een nieuwe kloosterkerk en schrijft een vervolg op de kroniek van Emo.