Groninger Boegbeeld 28: Otto Eerelman

Kunstschilder

Bekend is hij vooral van het schilderij De paardenkeuring op de Grote Markt op de 28ste augustus, dat hangt in de hal van het Groninger stadhuis. Zijn opleiding geniet hij aan de Academie Minerva. Vervolgens studeert hij aan de Koninklijke Academie te Antwerpen en bij de wereldberoemde Laurens Alma Tadema.

Na zijn opleiding wordt Eerelman (1839-1926) zelf docent aan Minerva, maar hij wijdt zich na 1874 geheel aan zijn kunstenaarschap, eerst in Brussel, later in Den Haag, waar hij geregeld opdrachten krijgt van het Koninklijk Huis. Hij maakt aanvankelijk historie- en genrestukken, maar geniet later grote faam als paarden- en hondenschilder.

Na een verblijf van enkele jaren in Arnhem, vanwege gezondheidsredenen, keert hij in 1907 terug naar Groningen. Hij is er een gerespecteerd kunstenaar; Eerelman is voorzitter van het kunstgenootschap Pictura en later erelid.