Pioniersgeest

1801

Groninger Boegbeeld 22: Hendrik Wester

Schoolmeester en onderwijshervormer

Wester (1752-1821) staat bekend als één van de grondleggers van een verbeterd onderwijs. Hij is vooral een man van de onderwijspraktijk, niet van de theorie. Hij begint zijn carrière als winkelbediende in de Stad. In 1772 rolt hij het onderwijs in als (tijdelijk) schoolmeester van Ten Boer en vanaf 1783 van Oude Pekela. 

Wester schrijft een vijftigtal schoolboekjes, onder andere over een betere spelmethode, orde in de school, klassikaal in plaats van individueel onderwijs, begrijpelijke lesstof, Nederlands en geen dialect als spreektaal en het belang van een onderwijzersopleiding. Al deze zaken past hij toe in zijn Pekelder school, die daardoor een modelschool wordt. 

Na 1795 erkent de Bataafse overheid de waarde van zijn arbeid en benoemt hem in 1801 tot één van de eerste schoolopzieners in het land. Om het peil van de onderwijzers te verhogen richt Wester in 1802 in Winschoten een onderwijzersgezelschap op.