Pioniersgeest

1790

Groninger Boegbeeld 21: Henri Guyot

Oprichter Instituut voor Doven

Guyot (1753-1828) is vanaf 1781 werkzaam als Waals predikant in Groningen. Hij betoont zich een bevorderaar van volksontwikkeling en –welvaart. Zo is hij medeoprichter van het lokale departement van het Nut van ‘t Algemeen en werkt hij na 1801 als schoolopziener.

Het bekendst is hij echter als oprichter van het Instituut voor Doven. Op reis door Frankrijk in 1784 komt hij in contact met de rooms-katholieke geestelijke De L’Epee, die een gebarentaal en instructiewijze voor doofstomme kinderen heeft ontwikkeld en in praktijk brengt. Dit treft Guyot zo, dat hij besluit ook in Groningen met dergelijk onderwijs te beginnen. Eerst als privé-onderneming in zijn eigen huis, maar wegens het grote succes wordt in 1790 het officiële Instituut opgericht met een landelijk net van departementen ter financiële ondersteuning.

Guyot als ‘Permanent Hoofd Directeur’ leert de kinderen een door hemzelf verder ontwikkelde gebarentaal, lezen, zo mogelijk spreken, en verder de gebruikelijke schoolvakken en een ‘handwerk’ om zo de kost te verdienen. In 1807 betrekt het Instituut een eigen pand aan de Beplante Markt (het huidige Guyotplein).