Groninger Boegbeeld 15: Johan Willem Ripperda

Jonker, diplomaat, hertog en grande van Spanje

Johan Willem Ripperda (1682-1737) is bepaald niet het prototype van een Ommelander jonker geweest. Aan de ene kant is hij een exuberante ijdeltuit, een koopman in wind en illusies, maar aan de andere kant ontegenzeggelijk een charmeur met veel overtuigingskracht, die er iedere keer weer in slaagt om anderen voor zich in te nemen.

Zijn levensverhaal leest als een schelmenroman. Van huis uit rooms-katholiek wordt hij gereformeerd en later weer rooms-katholiek. Zijn carrière voert van Ommelander bestuurder, via afgevaardigde van de Staten-Generaal in Den Haag (1711) naar het ambassadeurschap van de Republiek in Madrid (1715). Later treedt hij in Spaanse dienst (1724), wordt onderhandelaar in Wenen, eerste minister en grande van Spanje en hertog van Ripperda.

In 1726 valt hij echter al weer in ongenade, wordt gevangen gezet, maar weet met behulp van de knappe dochter van zijn cipier in 1728 te ontsnappen en vlucht met haar naar Engeland en de Republiek. 

In 1731 probeert het paar in Marokko een nieuw bestaan op te bouwen, wat mislukt. Ripperda sterft in de Marokkaanse stad Tetuan, waar hij ook begraven ligt.