Groninger Boegbeeld 14: Hermannus Collenius

Kunstschilder

Collenius (ca. 1650-1723) is in Friesland geboren. Hij geniet zijn opleiding en leertijd in Leeuwarden en Amsterdam. Uit deze periode zijn geen werken van zijn hand bekend. In 1678 vestigt hij zich in de stad Groningen en introduceert daar mee de Amsterdamse stijl van werken. 

Collenius ontwikkelt zich hier tot de belangrijkste en meest veelzijdige schilder van zijn tijd. Deze tijd wordt ook wel Groningens ‘Zilveren Eeuw’ genoemd. Tal van regenten laten zich door hem in elegante barokke portretten vereeuwigen. Naast portretten maakt hij schilderijen met historische en bijbelse onderwerpen en wandschilderingen, onder andere in de borg Nienoord te Leek en in het provinciehuis in de Stad. Ook beschildert hij vaandels van enkele burgerregimenten en is hij verantwoordelijk voor het vergulden van het snijwerk van het orgel in de Martinikerk.