Groninger Boegbeeld 11: Adriaan Clant

Jonker en diplomaat

Zou Adriaan Clant (1599-1665) het vredesverdrag van Münster in 1648 niet mede hebben ondertekend, dan zou hij slechts een van de vele anonieme Ommelander jonkers zijn geweest. Hij heeft het echter wel mogen doen en nu staat hij vooraan op het bekende schilderij over de Vrede van Münster van Gerard ter Borg, hangt zijn portret in de Vredeszaal van het Münsterse stadhuis temidden van Europese grootheden en rust zijn stoffelijk overschot in de fraaie, kostbare door Rombout Verhulst ontworpen graftombe in de kerk van Stedum.

Jonker Clant woont op de borg Nittersum in Stedum en leidt daar het normale jonkersleven. Bij de vredesonderhandelingen in Münster tussen de Republiek en Spanje valt hem het geluk ten deel om namens Stad en Lande te mogen optreden. Voor Stad en Lande en dus ook voor Clant is geen grote rol weggelegd.

Het is destijds heel gebruikelijk dat om de onderhandelingen soepeltjes te doen verlopen over en weer ‘geschenken’ worden uitgewisseld. Clant heeft daaraan volop meegedaan en, om het op zijn Gronings te zeggen, hij is er niet minder van geworden. Omdat hij het ook in de ogen van zijn tijdgenoten te bont maakt, dreigt terugroeping. De bui drijft echter over en Clant krijgt zijn plaatsje in de geschiedenis.