75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Een groot aantal evacués

In Ten Boer groeide het aantal evacués dat er tijdens de oorlog onderdak vond, gestaag. In juli 1944 bood de gemeente onderdak aan 120 Zeeuwse vluchtelingen. Daarna kwamen er kinderen uit het hongerende westen, met schepen aangevoerd vaak door kerkelijke organisaties. Een deel bestond ook uit NSB'ers die het te heet onder de voeten was geworden in het reeds bevrijde Brabant en Limburg.

In Ten Boer woonden iets meer dan 5000 mensen, van wie sommigen zelf huis en haard al hadden moeten verlaten vanwege inundaties. Toch liep het inwonertal door het onderbrengen van vluchtelingen op tot ruim een kwart van de bevolking (26,29%) of 1429 personen. Dat is het hoogst bekende relatieve aantal in de provincie Groningen.

Er werd een aparte 'gemeentelijke evacuatiedienst' ingesteld, die zorgde voor de distributie en huisvesting van de evacués, die klachten opnam en andere zaken regelde.

Een groot aantal evacués