Pioniersgeest

1945

Een buurthuis voor Ceresdorp

In 1974 verrees een voor die tijd hypermodern gebouw in fabriekswijk Ceresdorp. 'De Stobbe', strak, groen, licht en met de pretentie een warm buurthuis te worden. Precies wat de buurt nodig had.

Een buurthuis voor Ceresdorp

Bij het buurthuis De Stobbe in Musselkanaal wordt een kindermarkt gehouden, 1990. - Foto: Collectie Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

De woonbuurt Ceresdorp in Musselkanaal werd in de jaren vijftig speciaal gebouwd voor werknemers van de beeldbuizenfabriek Philips en de glasfabriek in Nieuw-Buinen. Simpele huizen, waarvan een aantal vanwege de slechte kwaliteit in de jaren zeventig alweer afgebroken en vervangen moest worden. De buurt had begin vorige eeuw ook al een buurthuis: De Vonk, een initiatief van de Arbeiders Jeugd Centrale. Die wijkvoorziening werd in 1946 opgeheven. Jarenlang is er door de bewoners gelobbyd voor een nieuw buurthuis en eindelijk, na een haalbaarheidsonderzoek in 1968-1969 door de toenmalige gemeente Onstwedde, ging de wens in vervulling. De opening van De Stobbe werd in 1975 verricht door staatssecretaris Wim Meijer van CRM.

Er was werk aan de winkel voor de opbouwwerkers. In de jaren '70 stond Ceresdorp te boek als achterstandswijk; veel inwoners waren afhankelijk van een uitkering en door lage opleiding en laaggeletterdheid niet echt kansrijk. De hulp en de activiteiten waren in eerste instantie gericht op die achterstand: een alfabetiseringsprogramma, schuldhulpverlening, emancipatie en seksuele voorlichting. 'Voor en met de wijk' was het credo. Activiteiten draaiden bewust met vrijwilligers uit de buurt om de betrokkenheid te vergroten. Het consultatiebureau zorgde ervoor dat jonge gezinnen direct in beeld kwamen en de weg naar andere instanties in De Stobbe makkelijk konden vinden.

<p>Rommelmarkt in Ceresdorp, 1986. - Foto: Streekhistorisch Centrum Stadskanaal</p>

Rommelmarkt in Ceresdorp, 1986. - Foto: Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

Breuken van chocolade

Leerlingen die in de wijk naar de mavo gingen waren op één hand te tellen; huishoudschool en lts waren de gangbare vervolgopleidingen. Thuis huiswerk maken was vaak lastig. Het was er te druk of ouders konden vanwege ontbrekende kennis niet overhoren. In 1979 ging Janny Jonker, vanuit Sociaal Cultureel Werk, uitvoering geven aan een huiswerkhulpproject. Het was spannend of het project zou aanslaan, maar de jongeren kwamen.
Janny: 'Je moet speels zijn, niet in procedures denken. Breuken leerde ik, als dat nodig was, aan met repen chocolade. Ik ging vaak op huisbezoek en altijd stond de deur voor mij open. Soms begeleidde ik ouders naar ouderavonden, zodat ze betrokken raakten bij de school van hun kinderen. Ik hield contact met de schoolleiding, zodat we direct in konden grijpen als er problemen waren.'

Zo'n 12 tot 15 jongeren had Janny meestal in de groep. Niet de makkelijkste kinderen, maar trots op een voldoende na de proef-proefwerken die Janny ze liet maken. Met Sinterklaas kregen ze allemaal een eigen gedicht. Aan het eind van het schooljaar een feestelijke afsluiting, bijvoorbeeld een uitje naar Slagharen.
Het bleef natuurlijk niet bij huiswerkbegeleiding alleen. 'Tijdens mijn huisbezoekjes signaleerde ik soms andere problemen, die ik direct door kon spelen naar mijn collega's, bijvoorbeeld van maatschappelijk werk. De kracht van alles onder één dak!'
In 1986 stopte de gemeentelijke subsidie voor het huiswerkproject en maakte Janny de overstap naar de peuterspeelzaal. Als leidster werkte ze samen met wisselende vrijwilligers uit de wijk. 'Ouders binnenhalen, heel belangrijk. Laten zien hoe je met kinderen om kunt gaan, dat werkt het allerbeste. De deur stond altijd open.'

Op het moment dat de gemeente een paar jaar later de stekker uit het speelzaalwerk dreigde te trekken, werd er dan ook stevig actie gevoerd, mét de wijk, en met succes.

Spelweek

Ook nadat Ceresdorp was opgegaan in Cereswijk, bleef De Stobbe een trefpunt en onmisbaar. Onder medewerkers circuleren de verhalen die de reden zijn waarom ze dit werk doen. Over een mantelzorger die, dankzij aandacht, steun en koppeling aan een vrijwilliger, zichzelf wist te 'redden'. Over een oudere deelneemster die dankzij het Huuskoamerproject loskwam uit haar isolement.
Beroemd, al decennialang, is de jaarlijkse Spelweek, altijd in de laatste zomervakantieweek. In de hoogtijdagen waren daarbij zo'n 30 tot 40 vrijwilligers actief. Spelletjes, speurtochten, auto-schilderen en een dagje naar Drouwenerzand, maar met als absolute hoogtepunt: een nachtje slapen in De Stobbe.
'Dat laatste mag niet meer, vanwege brandveiligheid. Zo jammer! Samen (niet) slapen en ontbijten is toch wel heel bijzonder. We noemen het centrum ook bewust buurthuis, De Stobbe is en was een warm thuis, voor iedereen.'

Niet alleen aan de slaappartijen komt een eind. Ook voor het eens zo moderne buurthuis valt, binnen afzienbare tijd en na meer dan 40 jaar, het doek.
Het kloppend hart van Cereswijk gaat verhuizen, maar blijft kloppen!

 

Buurthuis De Stobbe krijgt samen met de basisschool, de peuterspeelzaal en welzijnswerk een plek in een multifunctionele accommodatie (MFA). Voor zover bekend gaat die gerealiseerd worden in het gebouw van de in 2014 opgeheven CBS De Meander. Onderhandelingen zijn al een aantal jaren gaande en begin 2018 in een afrondende fase beland.