75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

De oorlog in Nederlands-Indië

Ook in Nederlands-Indië was het oorlog. Die was van een heel ander karakter dan in Nederland. Op 7 december 1941 viel Japan Pearl Harbor aan en de volgende dag verklaarde Nederland de oorlog aan Japan. Op 11 januari 1942 landden de eerste Japanse soldaten op Indisch grondgebied en na een kleine twee maanden strijd moest het KNIL capituleren. Een deel van de overwonnen Europeanen werd in krijgsgevangenen- of burgerkampen gevangen genomen. Miljoenen Indonesische mannen werden door Japan gedwongen te werk gesteld als dwangarbeider, onder andere aan de Birma-spoorweg. Ook Nederlandse en geallieerde krijgsgevangenen moesten onder dwang werken. Duizenden Indonesiërs en Nederlanders kwamen hierbij om het leven.

Pas in augustus 1945 capituleerde Japan en eindigde de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Nog in diezelfde maand riep Indonesië echter de onafhankelijkheid uit, waarop een gewelddadige ‘Bersiap’-periode aanbrak. Veel Europese Nederlanders trokken naar Nederland en kwamen daar berooid aan. Kinderen kwamen terecht in een 'vaderland' dat ze alleen kenden uit boekjes en niet begrepen. De Nederlandse bevolking begreep hen ook niet.

De oorlog in Nederlands-Indië