Pioniersgeest , Groningen Stad , Macht & Pracht , Wad & Water , Grensland

2008

De canon van Groningen

De canon van Groningen is een lijst van 40 ijkpunten en 52 boegbeelden die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van stad en provincie Groningen. De canon is een initiatief van het Huis van de Groninger Cultuur, de Cultuurhistorische Vereniging Stad & Lande en het RHC Groninger Archieven.

De Canon van Groningen is de eerste provinciale canon na de Canon van Nederland, die in 2006 werd gepubliceerd. Op 8 mei 2008 werd de Groningse canon door commissaris van de koningin Max van den Berg gelanceerd. Hij deed dat symbolisch, door het afvuren van een kanon.

De canon is verschenen in druk en is te bekijken op deze website, DeVerhalenvanGroningen.nl. 

 

Een canon met zijn ijkpunten en boegbeelden kan ons een kader bieden voor de geschiedenis van dorpen, gehuchten en gebeurtenissen. De historische feiten kunnen ons verrassen, maar ook verbanden laten zien om hedendaagse gebeurtenissen beter te begrijpen. Tot slot kan de geschiedenis inspireren, zelfs om er soms mee op de loop te gaan. Dat alles levert ons het verhaal van Groningen.

Hans Alders, oud-commissaris der koningin van de provincie Groningen, in het voorwoord bij de gedrukte versie van de Canon.